نمایندگی شیراز

موقعیت جغرافیایی: استان فارس، شهرستان مرودشت 

آدرس پستی: 

دفتر حمل: شیراز، مردوشت، کیلومتر 5 جاده سد دورودزن، مجتمع پتروشیمی شیراز،کدپستی: 7348197515

تلفن: 8309665 - 0713  (دفتر حمل)، نمابر: 8309665- 0713 (دفتر حمل)

مسوولین نمایندگی:

سرپرست و مسوول عملیات حمل:  ابراهیم رضایی، تلفن همراه: 09177129713

خدمات قابل ارائه در حوزه نمایندگی: حمل جاده ای، ترخیص و امور گمرکی

مشتریان اصلی حوزه نمایندگی: پتروشیمی شیراز

گروه کالایی: جامد، مایع، گاز، تجهیزات صنعتی

امکانات: دفتر مقیم در پتروشیمی شیراز  

مجوزها: -

عملکرد (سال 1400): 1/182 تن، 71 محموله 

ساعات کار: 8- 16 

 

نقشه سایت | ضوابط و مقررات لجستیکی | پیوندهای مفید | ارتباط رسانه‌ای | رویدادها


جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند