مدیریت پروژه مشتریان

با توجه به زیرساخت های فناوری اطلاعات (IT) در شرکت ما، این امکان برای مشتریان فراهم است تا با دانلود نرم افزار سیستم جامع ما از طریق همین وب سایت (بخش پیوندهای مفید) و دریافت نام کاربری و گذر واژه از واحد فناوری اطلاعات، بتوانند مراحل عملیاتی، مالی و مدیریت موجودی قرارداد و پروژه مربوط به خودشان را در هر بازه زمانی  مشاهده کرده و گزارش گیری نمایند و از این طریق در جریان مدیریت پروژه شان قرار گیرند.

پیگیری امور از طریق؛ تلفن تماس: 88576462- 021 ، پست الکترونیکی: itsupport@ptc-ir.com

پیگیری امور از طریق؛ تلفن تماس: 88576451- 021 ، پست الکترونیکی: commerce@ptc-ir.com


جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند