حمل و نقل ترکیبی، ترنسلودینگ و ترانشیپ

این شرکت با توجه به تجهیزات و توانایی های موجود، امکان حمل ترکیبی (جاده – ریل، جاده – دریا، ریل- دریا و...) شامل عملیات ترانسلودینگ و ترانشیپ محموله ها، مابین مبادی و مقاصد مختلف داخلی و خارجی بخصوص بنادر و مراکز لجستیکی رابا بهترین کیفیت و با رعایت مسایل ایمنی و زیست محیطی فراهم نموده است.

پیگیری امور از طریق : تلفن تماس: 66797047- 021 ، پست الکترونیکی: fleet@ptc-ir.com


جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند