سهامداران

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی که از سال 1382و طبق اصل 44 قانون اساسی، با نماد "حپترو" ، در بورس اوراق بهادار تهران و در گروه حمل و نقل ارتباطات، فعال می باشد، همواره در تلاش است تا با افزایش دامنه کاری و فعالیت در بازار لجستیک، منافع سهامدارن خود را تامین نماید. سهامدارن این شرکت عبارتند از:

1- شرکت بازرگانی پتروشیمی (51/57 %)

2- سهام عدالت (25/74%)

3- شرکت اسپک (1/71%)

4- اشخاص حقیقی (18/455%)

5- اشخاص حقوقی (2/525%)

لازم به ذکر است به منظور شفاف سازی، گزارشات بورسی این شرکت از طریق وب سایت کدال در دسترس می باشد.


جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند