اعضاي هيئت مديره


آقاي مرتضی حیدری
نائب رئیس هیئت مدیره

 

آقاي محسن کفائی خو
رئیس هیات مدیره

 

آقاي حامد عباسی نامی
مدیر عامل

 


آقاي احسان شایانی
عضو هیئت مدیره

 

آقای ابراهیم یاسری
عضو هیئت مدیره

 

( برای مشاهده‌ی رزومه‌ی اعضای هیئت مدیره بر روی اسم آن‌ها کلیک نمایید )

نقشه سایت | ضوابط و مقررات لجستیکی | پیوندهای مفید | ارتباط رسانه‌ای | رویدادها


جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند