ماموریت

ارائه خدمات یکپارچه و پایدار لجستیکی قبل ، حین و بعد از تولید و تحویل به مشتری نهایی در ابعاد ملی و فرا ملی شامل: حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی، هوایی، ترافیکی، انبارداری، مخزن داری، ترخیص و امور گمرکی ، اپراتوری بنادر، خدمات ارزش افزوده و مشاوره لجستیک، حمل و نقل ترکیبی و ترانشیپ راساً و یا از طریق شرکت های تابعه با رعایت قوانین مصوب و استانداردهای کیفیتی، زیست محیطی و شغلی داخلی و بین المللی.

نقشه سایت | ضوابط و مقررات لجستیکی | پیوندهای مفید | ارتباط رسانه‌ای | رویدادها


جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند