التزامات

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی التزامات خود را در زمینه های کاری، اجتماعی و حرفه ای در قالب سیستم مدیریت یکپارچه و   خط مشی آن به شرح زیر تعیین نموده است:

 

نقشه سایت | ضوابط و مقررات لجستیکی | پیوندهای مفید | ارتباط رسانه‌ای | رویدادها


جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند