قسمت چهارم

برای دانلود هر فایل بر روی آن کلیک نمایید.

   دانلود : POLY_ETHYLENE_ACETAT_VINYL.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود : MSDS_EPS_EN_2016.pdf           حجم فایل 443 KB
   دانلود : bicarbonatsodium.pdf           حجم فایل 283 KB
   دانلود : Acetone.pdf           حجم فایل 318 KB
   دانلود : terephthalic_acid.pdf           حجم فایل 306 KB
   دانلود : TEG.pdf           حجم فایل 281 KB
   دانلود : sulphateamonium.pdf           حجم فایل 270 KB
   دانلود : soodesozavar.pdf           حجم فایل 301 KB
   دانلود : SBR.pdf           حجم فایل 300 KB
   دانلود : Raffinate.pdf           حجم فایل 58 KB
   دانلود : PVC.pdf           حجم فایل 383 KB
   دانلود : ps-moghavem.pdf           حجم فایل 291 KB

دفتر اصلی

سعادت‌آباد - بلوار دریا - پلاک 32 - شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
تهران
ایران 

پست الکترونیک :

              info@ptc-ir.com


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی می‌باشد