قسمت اول

برای دانلود هر فایل بر روی آن کلیک نمایید

   دانلود : Methane_gas.pdf           حجم فایل 278 KB
   دانلود : LPG.pdf           حجم فایل 296 KB
   دانلود : Hydrochloric_acid.pdf           حجم فایل 295 KB
   دانلود : Hexane.pdf           حجم فایل 322 KB
   دانلود : Glycidol.pdf           حجم فایل 303 KB
   دانلود : Formaldehyde.pdf           حجم فایل 306 KB
   دانلود : Ethylene.pdf           حجم فایل 270 KB
   دانلود : Ethylene_glycol.pdf           حجم فایل 289 KB
   دانلود : Ethanolamine.pdf           حجم فایل 343 KB
   دانلود : Butanol.pdf           حجم فایل 316 KB
   دانلود : butane.pdf           حجم فایل 296 KB
   دانلود : Benzyl_Chloride.pdf           حجم فایل 314 KB
   دانلود : Benzin.pdf           حجم فایل 275 KB
   دانلود : benzene.pdf           حجم فایل 323 KB
   دانلود : ammonia_gas.pdf           حجم فایل 311 KB
   دانلود : acid_nitric.pdf           حجم فایل 298 KB
   دانلود : Acetylene.pdf           حجم فایل 314 KB
   دانلود : Acetic_acid.pdf           حجم فایل 324 KB
   دانلود : 2-Ethyl-1-hexanol.pdf           حجم فایل 282 KB
   دانلود : 1,3-Butadiene.pdf           حجم فایل 307 KB

دفتر اصلی

سعادت‌آباد - بلوار دریا - پلاک 32 - شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
تهران
ایران 

پست الکترونیک :

              info@ptc-ir.com


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی می‌باشد