نمایندگی ایلام

موقعیت جغرافیایی: استان ایلام، شهرستان ایلام

آدرس پستی: ایلام، چوار، خیابان شهید منتظری، کوی پیام، کدپستی: 6936116365

مسوولین نمایندگی:

 سرپرست و مسوول عملیات حمل: صادقی فر، تلفن همراه : 09182407382

خدمات قابل ارائه در حوزه نمایندگی: حمل جاده ای

مشتریان اصلی حوزه نمایندگی: پتروشیمی ایلام

گروه کالایی: مایع، گاز، جامد

امکانات: دفتر کار

مجوزها: -

عملکرد (سال 1396): 23 هزار تن، 888 محموله

ساعات کار: 8- 16