نمایندگی‌ها

تهران

واحد حمل

(تلفن: 7- 66797045 - 021(دفتر حمل)

نمابر: 66797047- 021 (دفتر حمل)

واحد انبارها

تلفن: 7- 66818796- 021، نمابر: 66818798- 021 

 

◄ اراک

■ واحد حمل

تلفن: 8 و 32635126- 086 ، نمابر: 32635127- 086

■ واحد ترخیص و امورگمرکی

تلفن: 8 و 32635126- 086 ، نمابر: 32635127- 086

 

◄ اصفهان

■ واحد حمل

تلفن: 33874748- 031 ، نمابر: 33874748- 031

 

◄ ایلام

■ واحد حمل

تلفن: 09182407382

 

بندر امام 

واحد حمل

تلفن: 2241293- 0615، نمابر: 2241258- 0615 

واحد ترخیص و امورگمرکی

تلفن: 2117341- 0615 ، نمابر: 2117340- 0615 

 

◄ بندرعباس

■ واحد ترخیص و امورگمرکی

تلفن: 3348868 – 0763 ، نمابر: 3348868- 0763

 

◄ تبریز

■ واحد حمل

تلفن: 34282645-041، نمابر: 34282645-041

■ واحد ترخیص و امور گمرکی

تلفن: 32463408- 041، نمابر: 32463408- 041

 

شیراز

واحد حمل

تلفن: 8309665 - 0713  ، نمابر: 8309665- 0713 

 

◄ عسلویه

■ واحد حمل

تلفن: 1375203- 0773، نمابر: 1375204- 0773

 

کرمانشاه

واحد حمل

تلفن: 37103074- 083 نمابر:  37103074- 083

 


جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند