جلسه شورای مدیران 18 بهمن ماه

.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی پیرو اطلاعیه منتشر شده ، جلسه شورای مدیران راس ساعت ده صبح مورخ هجدهم بهمن ماه با حضور جناب آقای دکتر یاسری ، مدیرعامل محترم ، مدیران ، روسا ، سرپرستان امور عملیات و فنی ، همچنین تنی چند از رانندگان در دفتر شادآباد تهران برگزار گردید ، در این نشست صمیمی ابتدا گروه ناوگان(عملیات و فنی) با بیان گزارش عملکرد روند امور جاری و موانع موجود پرداخته و خواستار راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات شدند ، در ادامه دکتر یاسری ضمن بیان تجربیات و ارائه راههای گریز از مشکلات با مشخص نمودن اهداف و برنامه های آتی برای ادامه روند پیشرفت و رشد سوددهی شرکت ، با ذکر این نکته که شرکت در دو سال اخیر از زیان‌ده بودن به سوددهی قابل توجه دست یافته بطوریکه در سی سال اخیر چنین رشدی را در یکسال شاهد نبوده‌ایم ، در ادامه افزودند با مثبت شدن تراز مالی شرکت و شناسایی سود قابل توجه در یکسال اخیر ، نسبت به توسعه و نوسازی ناوگان اقدام خواهد شد .

سپس رانندگان عزیز ضمن تشکر از دکتر یاسری در خصوص پرداخت پاداش بابت عملکردشان ، هرکدام به بیان نظرات ، مشکلات و دغدغه های حین کار و امور پرسنلی خود پرداخته ، خواستار کمک به رفع این موانع شدند .

در پایان این گفتگوی صمیمی دکتر یاسری ضمن سپاس و قدردانی از زحمات طاقت فرسای رانندگان ارجمند و دستور به مدیران ذیربط برای رفع دغدغه های ایشان ، افزودند که اولویت شرکت برای پرداخت میزان پاداش و بهره وری و قدردانی از همکاران پرتلاش ، ابتدا نیروهای صف و سپس سایرین خواهد بود .