اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل توسط اعضای هیأت مدیره

.

جناب آقای دکتر یاسری ، مدیریت محترم عامل ، بدلیل عملکرد درخشان و شناسایی سود بسیار عالی در یکسال گذشته (فقط در عملکرد 9 ماهه گذشته شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل 542 درصد رشد در سود عملیاتی دیده می شود) از اعضای محترم هیات مدیره لوح سپاس و قدردانی دریافت کرد، بی شک همه ارکان شرکت از مدیران ، روسا ، کارکنان و رانندگان عزیز در این موفقیت بزرگ سهیم و شریک هستند .