دفتر مرکزی

آدرس دفتر مرکزی : تهران- سعادت آباد - بلوار دریا - حد فاصل بین بلوار پاکنژاد و مسجد قدس- پلاک 32

کد پستی : 1466998581

مدیریت 

تلفن : 88576456

پست الکترونیک : info@ptc-ir.com

دبیرخانه 

تلفن : 88372460

نمابر : 88372469

بازرگانی

تلفن : 88576451

پست الکترونیک : commerce@ptc-ir.com

ترخیص و امور گمرکی

تلفن : 88576460

پست الکترونیک : clearance@ptc-ir.com

◄ امور انبارها

تلفن : 88576460

پست الکترونیک : warehouse@ptc-ir.com

امور مالی و اقتصادی

تلفن : 88576454 و 88576453

پست الکترونیک : financial@ptc-ir.com

حسابرسی

تلفن : 88362084

پست الکترونیک : auditing@ptc-ir.com

طرح و برنامه

تلفن : 88576459

پست الکترونیک : planning@ptc-ir.com

منابع انسانی

تلفن : 88377174

پست الکترونیک : hresources@ptc-ir.com

روابط عمومی

تلفن : 88377173

پست الکترونیک : publicrelations@ptc-ir.com

فناوری اطلاعات

تلفن : 88576462

پست الکترونیک : itsupport@ptc-ir.com

امور سهام

تلفن : 88371452

پست الکترونیک : exchange@ptc-ir.com

امور حقوقی

تلفن : 88371438

پست الکترونیک : legalaffairs@ptc-ir.com


جهان دنیز کالا

امتداد زنجیره پایدار

پایانه و مخازن پتروشیمی

ساحل گستر پارس

پتروهمکاران سورین آژند